Stouenborg ApS

Dansehallerne

Dansehallerne_visualisering4-1024x680.jpg
Dansehallerne_visualisering3-1024x576.jpg
Dansehallerne_visualisering-1024x576.jpg

I midten af storbyen København ligger der en gammel, smuk bygning fra 1920’erne. Det er kedelhuset, som er en del af Carlsberg byen, og er en historisk fredet bygning. Lige netop denne bygning skal danne ramme om dansehallerne, som skal være et sted hvor dansemiljøet kan udforskes, udfoldes og være omdrejningspunktet mellem professionelle, amatører, foreningsliv og publikum nationalt så vel som internationalt.

Vi, hos Stouenborg, blev en del af projektet, og fik til opgave at være teatertekniske rådgivere. Vi har derfor stået for at tage de tekniske beslutninger, og udarbejde de tekniske krav til lokalerne.

Dansehallerne_visualisering2-800x480.jpg