top of page

Arkitektskolen Aarhus

Århus Arkitektskole
Århus Arkitektskole - lokale
Århus Arkitektskole - lokale

Arkitektskolen i Aarhus er et godt eksempel på en nyfortolkning af et læringsmiljø, der opfordrer til kreativitet.

 

Da Arkitektskolen skulle skifte domicil, var det oplagt at gentænkte, hvordan man ved hjælp af moderne teknologi kan arbejde med læring på nye måder og integrere den i undervisningen. Ønsket var at skabe et fleksibelt og dynamisk læringsmiljø, der, foruden forelæsninger og undervisning, kunne huse udstillinger, debatter, minikoncerter mv.

Stouenborg har i samarbejde med Arkitektskolen og den A.P. Mølleske Støttefond arbejdet med lyd, lys og AV i Auditoriet, det multifunktionelle rum Didakteket samt skolens ni Kritikrum.

 

I Auditoriet finder man en spektakulær projektionsskærm i ultrabredformat samt et Meyer Sound Constellation lydsystem, der med sit unikke ”Voice Lift” modificerer efterklangstiden, så det ikke er nødvendigt at anvende mikrofoner på talere eller spørgere fra salen. Akustikken kan også modificeres, så hele lokalet bliver delt op i lyttezoner, der er specielt tilpasset gruppesessioner om rundborde. Samtidig kan systemet simulere forskellige akustiske forhold og dermed anvendes i undervisningen til at give de studerende en forståelse for akustikkens betydning for forskellige typer af rum.

Kun adskilt af foldedøre ligger Didakteket, der fungerer som et selvstændigt rum, men som kan slås sammen med Auditoriet til større events. Didakteket er et visuelt arbejdsrum, der, med sin faste lysrig, også er velegnet til udstillinger. Fra alle fire vægge er det muligt at køre skærme ned og således arbejde med 360 graders præsentationer og visualiseringer.

Alle Installationer kører på et fælles netværk, hvilket giver uanede muligheder for at lave events på tværs af lokalerne. Al teknik er styret gennem Creston touchpaneler, der er nemme og intuitive at betjene. For at højne brugervenligheden er alle Kritikrum indrettet ens med indbyggede computere og AV til brug i undervisningen og ved møder.

Til projektet er anvendt flere af Stouenborgs specialdesignede produkter, heriblandt et AV-Bord samt projektorstøjkasser.

Du kan også læse om vores projekt med Life Campus.

Århus Arkitektskole
443A9205.jpg
Århus Arkitektskole
bottom of page